ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

 

 

 

 

<< ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ >>

  Ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου συνεχίζει να στηρίζει ευάλωτα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Πρόκειται για το  πρόγραμμα επανασύνδεσης παροχών ρεύματος, όπου  εντάσσονται τα νοικοκυριά για τα οποία έχει γίνει αποσύνδεση μέχρι 31.12.2022, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7422/130/23/1/2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 276/Β΄/2023).

 

 Κριτήρια υπαγωγής :

 1. Το μέτρο αφορά καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές και η αποσύνδεση από το δίκτυο να έχει συντελεστεί μέχρι 31.12.2022.
 2. Η αποσύνδεση παροχής ρεύματος αφορά την κύρια κατοικία του προς εξέταση δικαιούχου και να μην έχει πραγματοποιηθεί επανασύνδεση μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 3. Ικανοποιούνται τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια, τα οποία συμπίπτουν με εκείνα του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

  Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου κατόπιν ραντεβού προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου ή άδειας διαμονής σε ισχύ
 2. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου ( Εκκαθαριστικά Σημειώματα) τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
 3. Δήλωση Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
 4. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
 5. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 7. Γνωστοποίηση πιστοποίησης αναπηρίας επιτροπής ΚΕΠΑ σε ισχύ (εάν υπάρχει)
 8. Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα/ Νοσοκομείου για την ανάγκη κατ’ οίκον μηχανικής υποστήριξης σε ισχύ (εάν υπάρχει)
 9. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας
 10. Παραστατικό έκδοσης Κοινωνικού Οικιακού Τιμολόγιου (εάν υπάρχει)

    Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Κοινότητας στα τηλέφωνα 2523350171-172.


Print