‘‘Έκδοση ψηφίσματος, σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής, για τον αδόκητο θάνατο του Σμηναγού (Ι) Ευστάθιου Τσιτλακίδη’’

‘‘Έκδοση ψηφίσματος, σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής, για τον αδόκητο θάνατο του Σμηναγού (Ι) Ευστάθιου Τσιτλακίδη’’

Στο Κ. Νευροκόπι, σήμερα την 01η  Φεβρουαρίου του έτους δυο χιλιάδες είκοσι δύο (2022), ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30΄μ.μ. συνήλθε σε Έκτακτη Διαπεριφοράς Συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 952/01-02-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που δόθηκε σε κάθε μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , δεδομένου ότι από τα είκοσι ένα (21) μέλη του παρόντα ήταν τα είκοσι (20). Συγκεκριμένα ήταν :

 

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

Αμαραντίδης Ανδρέας

13.

Σαββίδης Γεώργιος

1.

Τσιτλακίδης Αναστασ

2.

Σιουμάνης Κων/νος

14.

Πασχάλης Πάτροκλ

 

 

3.

Νικολαΐδης Νικόλαος

15.

Μίρκου Γεώργιος

 

 

4.

Ιφόγλου Θεόδωρος

16.

Θεοδωρίδης Γεώργ

 

 

5.

Φιλιππίδης Φώτιος

17.

Σωτηριάδης Ιωάννης

 

 

6.

Χαραλαμπίδη Αγάπιος

18.

Τσέρνιος Χρήστος

 

 

7.

Γαλόπουλος Συμεών

19.

Ξανθόπουλος Σάββας

 

 

8.

Τσαϊρίδης Δημήτριος

20.

Ζελελίδης Ανέστης

 

 

9.

ΤαμπουρίδηΕλευθέριος

 

 

 

 

10.

Συμεωνίδης Σάββας

 

 

 

 

11.

Χατζηλαζαρίδης Νεκ

 

 

 

 

12.

Τσεπνίδης Ανδρέας

 

 

 

 

Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των τριακοσίων κάτοικων (300) προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση και συγκεκριμένα ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

Σίγγος Δημήτριος - Βώλακα

   

2

Αρχοντόπουλος Ιωάννης– Ποταμών

   

3.

Χ’’κωνσταντίνος Ησαΐας-Κ. Νευρ/ου

   

4.

Τσακιρίδης Κυριάκος- Βαθυτόπου

   

5.

Καρυπίδης Κυριάκος – Κ. Βροντού

   

6.

Χ’’θεοδώρου Ηρακλής- Λευκογείων

   

7.

Ποιμενίδης Αθανάσιος- Οχυρού

   

8.

Στεφανίδης Γεώργιος- Περιθωρίου

   

9.

Χρυσοστομίδης Παντ- Χρυσοκεφάλου

   

 

Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων με πληθυσμό κάτω των τριακοσίων κάτοικων (300) προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση και συγκεκριμένα ήταν : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

Μόνιος Δημήτριος-  Παγονερίου

 

 

2.

Σπυριδόπουλος Γεώργιος- Δασωτού

 

 

3.

Κελέογλου Γεώργιος-  Εξοχής

 

 

4.

Παισίδης Χαράλαμπος-  Γρανίτη

 

 

5.

Μακρίδης Κύριλλος- Καταφύτου

 

 

6.

Τσακπινίδης Βασίλειος- Μικρομηλιάς

 

 

7.

Παυλίδου Μαρία-  Μικροκλεισούρας

 

 

8.

Φωτιάδης Παναγιώτης- Αχλαδιάς

 

 

 

Ο κ. Πρόεδρος παρουσία και του κ. Δημάρχου, «ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως» και του Γενικού Γραμματέα κου Άγγελου Πάνου «ο οποίος επίσης προσκλήθηκε νομίμως», κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με πρακτικογράφο τον υπάλληλο του Δήμου Παπαϊγνατίου Κωνσταντίνο και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης που προέκυψε:  «Έκδοση ψηφίσματος, σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής, για τον αδόκητο θάνατο του Σμηναγού (Ι) Ευστάθιου Τσιτλακίδη», ο οποίος εξέθεσε τα εξής :

 

Ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου των μελών του Δημοτικού. Συμβουλίου για το χαρακτήρα του κατεπείγοντος της συνεδρίασης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος πραγματοποίησε την δια περιφοράς συνεδρίαση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης που προέκυψε μετά τον θάνατο του του κυβερνήτη του αεροσκάφους F-4E Phantom II, Σμηναγού (Ι) Ευστάθιου Τσιτλακίδη, ο Πρόεδρος ανέφερε :

Ο Ευστάθιος Τσιτλακίδης, ο σμηναγός που έχασε τη ζωή του όταν το αεροσκάφος F-4E Phantom II της Πολεμικής Αεροπορίας στο οποίο επέβαινε συνετρίβη την Δευτέρα 30η Ιανουαρίου 2023, 25 ναυτικά μίλια του αεροδρομίου της Ανδραβίδας, καταγόταν από τον Δήμο μας και συγκεκριμένα από το χωριό Γρανίτης.

Ήταν ένας Ίκαρος, ένας μαχητής της Ελλάδας, που έφυγε την ώρα του καθήκοντος, υπέρ πίστεως και πατρίδος, μπαίνοντας πλέον στο πάνθεον των ηρώων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Εκφράζουμε τη βαθειά μας οδύνη και τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του, και ως ένδειξη ελάχιστου φόρου τιμής,

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά . 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α 

(δια περιφοράς)

 

 • Να εκφράσει την βαθιά του θλίψη, τα ειλικρινή του συλλυπητήρια και την συμπάθειά του προς την οικογένεια του εκλιπόντος, Σμηναγού (Ι) Ευστάθιου Τσιτλακίδη.

 

 • Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή τόσο στην παρούσα έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και στην αμέσως επόμενη τακτική συνεδρίασή του.
 • Να κηρυχθεί τριήμερο πένθος του Δήμου μας από σήμερα.

 

 • Να κυματίσουν μεσίστιες οι σημαίες σε όλα τα Δημοτικά Καταστήματα και κτίρια του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου.

 

 • Να παραμείνουν κλειστές οι υπηρεσίες του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου  από ώρα την 11η πρωινή της Παρασκευής 3 Φεβρουαρίου 2023, σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής προς τον εκλιπόντα.

 

 • Να παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου τα σχολεία όλων των βαθμίδων του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου.

 

 • Να κατατεθεί στην μνήμη του εκλιπόντος στεφάνι εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 • Να ονομαστεί μία κεντρική οδός ή ένα δημοτικό κτήριο του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου «ΣΜΗΝΑΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ».

 

 • Να παραστεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο στην εξόδιο ακολουθία του εκλιπόντος και να ακολουθήσει την επικήδειο πομπή.

 

 • Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος.

 

 • Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

 

 

Με την σύνταξη και ανάγνωση του πρακτικού αυτού, ακολούθησε η υπογραφή του ως εξής:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κ. Νευροκοπίου

 

 

Ιφόγλου Θεόδωρος

 


Print