Δημοτική επιτροπή (Ν. 5056/23)

 
 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Ελευθέριος Ταμπουρίδης

Πρόεδρος

Μίρκου Γεώργιος 

 Μέλος

Τσεπνίδης Ανδρέας

 Μέλος

Αμαραντίδης Ανδρέας

 Μέλος

Κεσκίνογλου Ιωάννης 

 Μέλος

Αμβροσιάδου Ελένη

 Αναπληρωματικό Μέλος

Κυριακίδης Γιάννης

 Αναπληρωματικό Μέλος

Χατζηλαζαρίδης Νεκτάριος Αναπληρωματικό Μέλος