Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 30/09/2013

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την Αποδοχή η μη παραίτησης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Ειδική Συνεδρίαση στο Νέο Δημοτικό Μέγαρο Κ. Νευροκοπίου, (Ταχ. Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 24 ) την 30η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30΄ μ.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από την παρ. 7 του άρθρου 64 και παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν.3852 / 2010.


Print