ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ΠΡΟΣΛΗΨΗ 3ΔΕ Οδηγών, 1ΔΕ Υδραυλικών, 2ΥΕ Εργατ. Καθαριότητας & 1ΥΕ Εργατ. Ύδρευσ (8 μήνες) ΑΙΤΗΣΕΙΣ εως και 31-10-22


Print