ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΟΥ και 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (8 μήνες) ΑΙΤΗΣΕΙΣ εως και 21-10-22


Print