Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΥΔΡΕΥΣΗ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΩΛΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 315.033,61 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)


Print