ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ- ΜΕΛΕΤΗΤΗ στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΚ Κάτω Νευροκοπίου», προϋπολογισμού : 3.820.000,00 € με Φ.Π.Α.


Print