Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κ. Νευροκοπίου και των Σχολικών Επιτροπών Α’θµιας εκπαίδευσης για το 2022 (Βιομάζα Πέλλετ)


Print