Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κ. Νευροκοπίου 27-1-2022 

Συνεδριάζει σήμερα 27-1-2022  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κ. Νευροκοπίου μέσω τηλεδιάσκεψης στις 7:30 μ.μ.. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την συνεδρίαση  πατώντας τον σύνδεσμο https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-11102

 

 Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  27/01/2022 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

  

Θέμα 1°:         Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022 με φορέα χρηματοδότησης τα τακτικά έσοδα.

Θέμα 2°:         Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022 με φορέα χρηματοδότησης έκτακτα γενικά έσοδα.

Θέμα 3°:         Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022 με φορέα χρηματοδότησης Κρατήσεις προς απόδοση.

Θέμα 4°:         Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2022 με φορέα χρηματοδότησης τα έσοδα από το ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (ΣΑΕΠ 0311).

Θέμα 5°:         Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2022 με φορέα χρηματοδότησης Προγράμματα Φιλόδημος ΙΙ και Αντ. Τρίτσης.

 Θέμα 6°:        Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2022 με φορέα χρηματοδότησης ΣΑΤΑ.

Θέμα 7°:         Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2022 με φορέα χρηματοδότησης ΣΑΤΑ πυροπροστασία.

Θέμα 8°:         Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022 με φορέα χρηματοδότησης Υπουργείο Εσωτερικών

Θέμα 9°:         Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022 με φορέα χρηματοδότησης το Πρόγραμμα Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής

Θέμα 10°:       Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022 με φορέα χρηματοδότησης το ΕΠΠΕΡΑΑ

Θέμα 11°:       Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022 με φορέα χρηματοδότησης το Interreg.

Θέμα 12°:       Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022 με φορέα χρηματοδότησης το ΝΠΔΔ Πράσινο Ταμείο.                                                               

Θέμα 13°:       Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας από τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους και της  Γενικής  Γραμματέως.

Θέμα 14°:       Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.                                                                                                                                   

Θέμα 15°:       Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής σε εφημερίδες & περιοδικά για το έτος 2021

Θέμα 16°:       Εγγραφή – διαγραφή νηπίων στον παιδικό σταθμό.

Θέμα 17°:       Τροποποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία  «Σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κ. Νευροκοπίου», (άρθρο 103 παρ. 4 Ν. 3852/2010).

Θέμα 18°:       Έγκριση του πρακτικού της εκτιμητικής επιτροπής για ανταλλαγή εκτάσεων στην Τοπ. Κοινότητα Βώλακα.

Θέμα 19°:       Έγκριση χορήγησης χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες.

 


Print