ΣΟΧ 1/2023 για 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών) ΑΙΤΗΣΕΙΣ έως και 12/6/2023


Print