Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 31/10/2013

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νέου Δημοτικού Μεγάρου Κ. Νευροκοπίου την 31η Οκτωβρίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.


Εκτύπωση