Πανηγύρι Ποταμών

Κάθε χρόνο στις 6 Αυγούστου στους Ποταμούς  διοργανώνουν το πανηγύρι τους.