ΚΥΡΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ.

Η Διεύθυνση Δασών Δράμας σας ενημερώνει ότι εκδόθηκε η υπ'αριθμ. 371812/21-10-2022 απόφαση <Κύρωση δασικού χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας ( 66 συνολικά ) >. Οι μερικώς και ολικώς κυρωμένοι δασικοί χάρτες δημοσιοποιούνται και τηρούνται στον ιστότοπο Ελληνικό Κτημτολόγιο https://gis.ktimanet.gr/wms/forestfinal/, από τον οποίο παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση για κάθε ενδοιαφερόμενο και στα χωρικά δεδομένα των κυρωμένων δασικών χαρτών.

Μερική_Κύρωση_Δράμα_ΑΑ.pdf


Εκτύπωση