Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος ΟΑΕΔ για το έτος 2022.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ανακοινώνουμε ότι ξεκίνησε η Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος ΟΑΕΔ για το έτος 2022.

Για την καλύτερη εξηπηρέτηση σας είναι αναγκαίο να έχετε μαζί σας τα παρακάτω δικαιολογητικα. 

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας 
  2. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζας 
  3. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2021
  4. Φωτοτυπία καρτέλας ενσήμων ( υλοτομία)
  5. Φωτοτυπία διπλώματος που αφορά τους χειριστές 
  6. Φωτοτυπία άδειας διαμονής σε ισχύ για υπηκόους τρίτων χωρών
  7. Έντυπο Ε3 για όσους δηλώνου Ελεύθερο Επάγγελμα
  8. ΑΜΚΑ
  9. Αριθμό μητρώου ΙΚΑ

Τηλεφ. επικοινωνίας ΚΕΠ : 2523350132- 2523350133- 2523350134

 


Εκτύπωση