ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 2024 - 2025


Εκτύπωση