ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ, ΑΝΟΙΧΤΗΣ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ


Εκτύπωση