Σχετικά με την διακοπή ρεύματος στο αντλιοστάσιο στις 11/4/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Έγινε διακοπή ρεύματος από την ΔΕΗ στο αντλιοστάσιο του Δήμου, δίχως να έχει ενημερωθεί ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου.


Εκτύπωση