Ο δήμος του Κάτω Νευροκοπίου στο gov.gr

?Στην προσπάθεια μας να αξιοποιήσουμε τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία στην κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας και της ταχύτερης εξυπηρέτησης προς όφελος των πολιτών, εντάξαμε τον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου στο gov.gr.

Οι πολίτες μπορούν, πλέον, να αιτούνται ψηφιακά μέσα από το gov.gr, υπηρεσίες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν τη φυσική τους παρουσία, όπως η Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας, η Άδεια Πολιτικού Γάμου κ.λπ.

?Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα οφέλη και για τη Δημόσια Διοίκηση, καθώς καταπολεμάται η γραφειοκρατία και μειώνεται σημαντικά η διακίνηση εγγράφων σε έντυπη μορφή. Η έκδοση των ψηφιακών πιστοποιητικών δεν απαιτεί πλέον ούτε υπογραφή ούτε σφραγίδα ?️

 

? Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένες επιλογές ψηφιακής έκδοσης εγγράφων :

✅ ??ό ??? ???ί?? ??? ?????????ί??

Πιστοποιητικό Γέννησης

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Πιστοποιητικό Ιθαγένειας

Πιστοποιητικό Εγγύτερων Συγγενών (αν έχει εκδοθεί μία φορά)

Άδεια Πολιτικού Γάμου

✅ ??ό ??? ???ί?? ??? ????????ί??

Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (γεγονότα μετά το 2013)

Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (γεγονότα μετά το 2013)

Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης (μετά το 2013)

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (γεγονότα μετά το 2013)

✅ ??ό ??? ???ί?? ??? ?ή???

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

✅ ??ό ??? ???ί?? ??? ????????ώ? ???ώ?

Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Covid-19 (Εμβολιασμός)

✅ ?-???ά????

Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου


Εκτύπωση