Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων για την επικουρία του Δημάρχου και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου


Εκτύπωση