Συνοπτικός διαγωνισμός της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου διπλοκάµπινου μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Double Cab) τύπου pickup 4X4 κι ενός μεταχειρισμένου μιάμισης καμπίνας μικρού ανοικτού φορτηγού οχήματος (Extra Cab) τύπου pickup 4X4 για τον Δήμο Κ. Νευροκοπίου»