Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ : Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως Πίνακας Αποδεκτών) .

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής .

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Ειδική Συνεδρίαση στο Νέο Δημοτικό Μέγαρο Κ. Νευροκοπίου, (Ταχ. Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 24) την 02η Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00΄ π.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Σύμβουλος

του επιτυχόντος συνδυασμού,

που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους

Καραϊσαρλής Παντελής