Περιθώρι

 

Υψόμετρο: 585 μ.
Απόσταση από Νευροκόπι: 12 χλμ.

Παλιό κεφαλοχώρι της περιοχής, χαρακτηρισμένο ως παραδοσιακός οικισμός, με έντονη οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Το Περιθώρι αποτελεί ζωντανό αναπτυξιακό κύτταρο στο λεκανοπέδιο με εκδηλώσεις μνήμης του Ποντιακού Ελληνισμού, ποικίλες πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ασχολείται με γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες. Με μια επίσκεψη στα συσκευαστήρια πατάτας του χωριού θα διαπιστώσετε πως γίνεται η συσκευασία και διανομή, στα μεγάλα αστικά κέντρα, της φημισμένης πατάτας του λεκανοπεδίου.

Στεφανίδης Γεώργιος του Ευσταθίου
6932288028 – 2523031446