Περίληψη διακήρυξης του έργου «Εξωτερική οδοποιία στην Τοπική Κοινότητα Κ. Βρoντούς μεταξύ των αγρ χίων 6,7 & 12, 13, 14»