Παρατηρήσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών που θα υποβάλουν αίτηση για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα της επισιτιστικής Βοήθειας