Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς στην έδρα του Δήμου Κ. Νευροκοπίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Παρακαλούμε τους πωλητές της Λαϊκής Αγοράς Κ. Νευροκοπίου να παραλάβουν από το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων τον Κανονισμό Λειτουργίας της Λαίκής Αγοράς Κ. Νευροκοπίου.

Για την παραλαβή του Κανονισμού παρακαλείσθε να φέρετε την άδεια πωλητή Λαϊκών Αγορών.

60Ξ7ΩΕ3-Λ93