Επαναληπτική πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή της προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, του ΝΠΔΔ και των Σχολικών Επιτροπών Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης για το 2016