Διενέργεια διαδικασίας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων (Πετρέλαιο Θέρμανσης, Πετρέλαιο Κίνησης και Βενζίνης Αμόλυβδης) για τις ανάγκες του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, του ΝΠΔΔ και των Σχολικών Επιτροπών Α’ θμιας και Β΄ θμιας εκπαίδευσης για το 2017 Συνολικού Προϋπολογισμού 185.884,79 €