ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: :« ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ, ΒΩΛΑΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017» ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 118.012,76 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΦΠΑ 24%