ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: :«ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ» ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 190.322,58 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%