ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ” ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 71.600,00 € ΜΕ Φ.Π.Α