ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.271.372,00 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

1_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

2_TEΥΔ

2_TEΥΔ_signed

3_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

4_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_signed

5_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

5_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_signed

6_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

7_ΕΚΘΕΣΗ_signed

8_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

9_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ signed

10_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed

11_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed

12_ΕΣY_signed

13_ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ_signed

14_ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ_signed

15_ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ_signed

16_ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ_signed

17_ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ_signed

18_ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ-1_signed

19_ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ-2_signed

20_ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ_signed

21_ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ_signed

22_ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ_signed

23_ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ_signed

24_CONTAINER ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ_signed

25_CONTAINER ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ_signed

26_ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ_signed

27_ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ_signed

28_ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ CONTAINER ΒΙΟΛ_ΒΑΘΜΙΔΑΣ_signed

29_ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ_signed

30_ΚΤΙΡΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ_signed