Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για της επιλογή αναδόχου της σύμβασης : «Συντήρηση & επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Κ. Νευροκοπίου»