Δημοτικό Συμβούλιο

Office-conference-tables-66 (1)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Γιαννόπουλος Βασίλειος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καστίδου Μαρία

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Ταμπουρίδης Ελευθέριος – Πίσσας Ιωάννης

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Συμεωνίδης Σάββας

Χαλυβίδου – Σαπουνίδου Σοφία

Σωτηριάδης Ιωάννης

Σαββίδης Γεώργιος

Μίρκου Σταματία

Τεβεκίδης Γεώργιος

Τσέρνιος Χρήστος

Μόνιος Αλέξανδρος

Σταϊκος Ευάγγελος

Τσεπνίδης Ανδρέας

Ευμοιρίδης Κων/νος

Σίγγος Δημήτριος

Γαλόπουλος Συμεών

Νικολαίδης Νικόλαος

Μαρίγκου Ιωάννα

Κυριακίδης Ιωάννης

Αμαραντίδης Ανδρέας

Αϊδης Κων/νος