Δημοτικό Συμβούλιο

Office-conference-tables-66 (1)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κυριακίδης Γιάννης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ιφόγλου Θεόδωρος

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Αμαραντίδης Ανδρέας – Νικολαΐδης Νικόλαος

Σιουμάνης Κωνσταντίνος – Φιλιππίδης Φώτιος

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Μαλίκης Χρήστος

Τόλιος Γεώργιος

Χαραλαμπίδης Αγάπιος

Ταμπουρίδης Ελευθέριος

Συμεωνίδης Σάββας

Χατζηλαζαρίδης Νεκτάριος

Τσεπνίδης Ανδρέας

Σαββίδης Γεώργιος

Μίρκου Γεώργιος

Τσιτλακίδης Αναστάσιος

Πασχάλης Πάτροκλος

Θεοδωρίδης Γεώργιος

Σωτηριάδης Ιωάννης

Τσέρνιος Χρήστος

Ξανθόπουλος Σάββας

Ζελελίδης Ανέστης