ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ 2019-2023

Ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου, στο πλαίσιο της εκπόνησης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος 2019-2023, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, να καταθέσουν τις απόψεις τους επί του Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις και προτάσεις τους μέχρι και την  30/08/2021 (2 εβδομάδες) σε ηλεκτρονική μορφή στο nevrokop@otenet.gr

Ο Δήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου

 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΠ 2019 2023 ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ